Музыка // Шахзода // Muhabbat bu...

Текст песни «Шахзода - Muhabbat bu...»

Мухаббат бу ялт этган нигох
Ва халоват аббас дегани
Мухаббат бу узингни севмок
Ва узгага хавас дегани
Субхиданда куйлаган каптар
Эсда колмас чиройли гаплар
Мухаббат бу титраган лаблар
Арс дегани арас дегани

У куёшдир етаолмайсан
У куз ёшдир тута олмайсан
Мухаббат бу кетаолмасдан
Жон талашган нафас дегани


Тарихларни бузган кудрати
Ёругликдан узган сурати
Мухаббат бу бахтнинг сурати
Бахтнинг узи эмас дегани


У куёшдир етаолмайсан
У куз ёшдир тута олмайсан
Мухаббат бу кетаолмасдан
Жон талашган нафас дегани