Музыка // Шахзода // Ne qilish kerak

Текст песни «Шахзода - Ne qilish kerak»

Сузла, мени хаётимда кимлар
Яна калбим огритади
Яна калбим огритади!
Нега мен суйган инсон кетади
Юрагим озор чекади,
Юрагим озор чекади!?

П-в:
Не килиш керак?!
Озор чекмаслик учун,
Куз ёш тукмаслик учун
Жавоб бергин!
Не килиш керак?!
Бахтли булиш учун
Дардсиз булиш учун!
Жавоб бергин!

Сенсиз яша олмаслигим билдим,
Мени танхо колдирма
Мени танхо колдирма!
Нахот, шунча синовлардан утиб
Етолмайман мен бахтга,
Етолмайман мен бахтга?!

П-в:
Не килиш керак?!
Озор чекмаслик учун,
Куз ёш тукмаслик учун
Жавоб бергин!
Не килиш керак?!
Бахтли булиш учун
Дардсиз булиш учун!
Жавоб бергин!