Музыка // Шахзода // Sensiz kelmas bahorim

Текст песни «Шахзода - Sensiz kelmas bahorim»

Бир куришда хаёлим олдинг
Нозик калбимни жарохатладинг,
Юрагимни сенга бахш этай
Илк севганим сен узинг булдинг!
Сенсиз йукдир оромим,
Сенсиз келмас бахорим,
Сенсиз ухшамас куйим!

П-в:

Кечалари сени уйлайман,
Кечалари сени кумсайман,
Севаман!

Олисларга нигох интизор.
Айрилик бу канчалар азоб,
Зимистонга айланир бахор,
Кайта колгин, колмади мадор!
Сенсиз йукдир оромим,
Сенсиз келмас бахорим,
Сенсиз ухшамас куйим!

П-в:
Кечалари сени уйлайман,
Кечалари сени кумсайман,
Севаман!